Etno Wehikuł Czasu

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie  „Szansa”. Koordynatorzy: Katarzyna Konewecka- Hołój  oraz Anna Kramarz. Projekt dofinansowana z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu: „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.”